Thông tin liên hệ

Địa chỉ :  Trung tâm Tin học Lê Như, ấp 4, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang
Điện thoại : 0913344948, 0907.478.389
Email : ong2nghia@gmail.com